Coronavirus gevaarlijk voor huisdieren?

Tijdens de eerste golf van de corona-pandemie in het voorjaar van 2020 zijn verschillende Vetinf@cts (3536 en 37) verschenen over COVID-19/SARS-CoV-2 in gezelschapsdieren. Naar aanleiding van enkele besmettingen in honden en katten die in binnen- en buitenland gemeld werden en de eerste resultaten van een aantal experimentele studies, is destijds een inschatting gemaakt van de rol van huisdieren in de pandemie.

Hoewel transmissie van mens naar dier, tussen dieren en van dier naar mens niet uitgesloten kon worden, werd de impact hiervan op de humane gezondheid als verwaarloosbaar ingeschat vergeleken met mens-mens-transmissie. Sindsdien zijn in binnen- en buitenland verschillende onderzoeken opgestart om de rol van huisdieren beter te kunnen inschatten. Via deze link kom je bij de (voorlopige) resultaten van deze onderzoeken en de aangepaste maatregelen en adviezen voor omgang met huisdieren uit COVID-19 positieve huishoudens.

Hieronder vind je een samenvatting van een eerder bericht uitgegeven door Vetinf@ct, een berichtenservice voor dierenartsen die wordt uitgegeven door de WBVR (Wageningen Bioveterinary Research), Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, Gezondheidsdienst voor Dieren, KNMvD (Maatschappij voor Diergeneeskunde), RIVM en NVWA over het coronavirus bij huisdieren.

corona bij huisdieren

Contact met huisdieren

Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat huisdieren een rol spelen in de verspreiding van het virus, wordt patiënten met COVID-19 uit voorzorg geadviseerd om direct contact met hun huisdier(en) (zo veel mogelijk) te vermijden (niet aaien, knuffelen, kussen of laten likken). Voor COVID-19 patiënten die in thuisisolatie verblijven, wordt geadviseerd om de zorg voor het huisdier aan (gezonde) huisgenoten over te dragen. Huisgenoten kunnen de huisdieren verzorgen en hierbij algemene hygiënemaatregelen in acht nemen. Honden kunnen gewoon uitgelaten worden en mogen tijdens het uitlaten in contact komen met andere honden. Katten die normaal buiten komen, hoeven niet binnen te worden gehouden.

Alleenwonende COVID-19 patiënten met een huisdier of COVID-19 patiënten die worden opgenomen in het ziekenhuis wordt aangeraden om indien mogelijk iemand anders voor het dier te laten zorgen. Bij het verzorgen van de dieren wordt aangeraden om de algemene hygiënemaatregelen in acht te nemen. Mocht het niet mogelijk zijn om iemand anders voor het dier te laten zorgen, kan het huisdier naar een dierenopvangcentrum gebracht worden. Voor deze centra gelden geen bijzondere vereisten bij opname van de dieren, maar dienen de honden wel gevaccineerd te zijn tegen CDV, CPV, HCC (CAV2) en kennelhoest (hond) en katten tegen  FPV, FHV en FCV. Er is geen aanleiding om huisdieren van COVID-19-patiënten in quarantaine of isolatie te plaatsen. In dierenopvangcentra zijn, net als in de thuissituatie, algemene hygiënemaatregelen voldoende.

Ook voor dierenartsenpraktijken gelden de algemene hygiënemaatregelen.

Algemene hygiënemaatregelen Coronavirus

  • Gezelschapsdieren niet laten likken en handen wassen na contact met gezelschapsdieren en hun voedsel of uitwerpselen.
  • Neem goede hygiëne in acht: was je handen vaak met zeep en water gedurende minstens 20 seconden, vooral na gebruik van het toilet; voor het eten; na het snuiten van je neus, hoesten of niezen; en tussen bezoeken van cliënt/patiënt.
  • Als water en zeep niet direct beschikbaar zijn, gebruik dan een handdesinfecterend middel op alcoholbasis met 60 tot 95 procent alcohol.
  • Plaats handdesinfecterend middel, reinigingsdoekjes en tissues in alle onderzoeksruimten, vergaderruimten, toiletten, pauzekamers en andere gemeenschappelijke ruimtes.
  • Raak je ogen, neus en mond niet aan met ongewassen handen.
  • Hoest of nies in je elleboog of gebruik een tissue om je neus en mond te bedekken en gooi de tissue vervolgens in de prullenbak.
  • Hoewel er geen bewijs is dat landbouwhuisdieren geïnfecteerd kunnen worden, geldt voor voedselproducerende dieren het voorzorgsprincipe totdat meer bekend is over de risico’s. Voor COVID-19 positieve veehouders is het advies om contact met hun dieren te vermijden, niet in de stal te komen en anderen voor de dieren te laten zorgen.

Meer informatie is te vinden op de website van RIVM, KNMvD en FD. KNMvD heeft ook een bericht gedeeld van de AVMA/WVA over een COVID-19 protocol voor de Dierenartsenpraktijk.

Bron: OIE, promed, AFCD (Agriculture, Fisheries and Conservation Department), WSAVA, CDC

*Het nieuwe coronavirus is door de Coronavirus Study Group van de International Committee for the Taxonomy of Viruses SARS-CoV-2 genoemd. De ziekte die dit virus veroorzaakt, heet ‘Coronavirus Disease 2019’, afgekort tot COVID-19.