Diergezondheidscentrum De Limes – Praktijk Vleuten