Bloedonderzoek bij hond en kat

Wanneer je hond of kat iets mankeert is soms een bloedonderzoek nodig. Zo kan er beter een diagnose gesteld worden. Ook wanneer je dier ziek is zonder dat er een directe oorzaak te vinden is, kan een bloedonderzoek uitkomst bieden. Het helpt de dierenarts de gezondheidsstatus van je dier beter te beoordelen. In dit artikel lees je alles over een bloedonderzoek bij hond en kat.

bloedonderzoek hond

Redenen voor een bloedonderzoek

Er zijn veel redenen om het bloed van je hond of kat te laten onderzoeken. We bespreken hier een aantal veel voorkomende redenen.

 • Als aanvulling op een ander onderzoek.
  Wanneer je hond of kat ziek is zal de dierenarts altijd eerst een uitgebreid lichamelijk onderzoek doen. Om een goede en volledige diagnose te kunnen stellen, wordt dit soms aangevuld met een bloedonderzoek. Op deze manier kan een ziekte of aandoening aangetoond, of juist uitgesloten worden.
 • Je dier krijgt (nieuwe) medicatie.
  Bij een reeds gediagnostiseerde ziekte kan een bloedonderzoek helpen het verloop van de ziekte in de gaten te houden. Ook kan het effect van een behandeling bekeken worden. Bijvoorbeeld bij hypothyreoïdie bij honden, een ziekte waarbij de schildklier niet goed functioneert. Door de waarden van het schildklierhormoon in het bloed van je hond regelmatig te onderzoeken kan er beoordeeld worden of het schildkliermedicijn goed werkt.
 • Controle bij oudere honden of katten.
  Een analyse van het bloed kan gebruikt worden om bij oudere dieren te controleren of alle organen nog voldoende functioneren. Het is op deze manier mogelijk bepaalde ziektes vroegtijdig op te sporen. Bijvoorbeeld lever- en nieraandoeningen of suikerziekte.
 • Je dier gaat onder narcose.
  Voorafgaand aan een narcose kan het bloed van je hond of kat onderzocht worden. Op deze manier kan de dierenarts besluiten een aangepaste narcose toe te dienen.

Hoe gaat een bloedonderzoek bij je hond of kat in zijn werk?

Het afnemen van bloed gebeurt op de behandeltafel. Met een dunne naald haalt de dierenarts een beetje bloed uit een ader in de voorpoot of de hals. Voorafgaand wordt er soms een klein stukje vacht afgeschoren om het bloedvat beter te kunnen zien. Het bloed wordt hierna in één of meerdere buisjes gedaan, zodat het klaar is om onderzocht te worden. Het bloedvat sluit zichzelf meestal vanzelf. Soms moet er heel even een verbandje omheen.

In veel gevallen moet het dier nuchter zijn voor een bloedonderzoek. Dit betekent dat de hond of kat vanaf avond ervoor niks meer gegeten heeft. Of je hond of kat nuchter moet zijn zal door de dierenarts aangegeven worden.

Veel dierenklinieken hebben zelf een laboratorium met analyseapparatuur om het bloed te onderzoeken. Hier kunnen de meeste tests gedaan worden. De uitslag is vaak snel bekend. Soms is het nodig het bloedmonster op te sturen naar een specialistisch laboratorium waar specifieker onderzoek gedaan kan worden. Het duurt dan wat langer voor de uitslag bekend is.

Bloedonderzoek dierenarts

Soorten bloedonderzoek

Er zijn zeer veel verschillende soorten bloedonderzoek. Welke er gekozen wordt is afhankelijk van wat er geanalyseerd moet worden. Dit zijn enkele soorten:

Endocrinologie – Wanneer er onderzoek gedaan wordt naar hormonen en stofwisseling noemen we dit endocrinologie. Sommige organen kunnen te veel of juist te weinig hormonen aanmaken waardoor er zich een aandoening ontwikkelt. Een voorbeeld hiervan is de ziekte van Cushing.

Erfelijkheidsonderzoek – Via het bloed kunnen erfelijke ziekten opgespoord worden. Dit is belangrijk wanneer je met je hond of kat wil fokken. Bijvoorbeeld hypertrofische cardiomyopathie (HCM) bij katten.

Hematologie – Onderzoek naar bloedcellen heet hematologie. Het is een uitgebreid onderzoek waarmee je aanwijzingen over zeer veel aandoeningen kunt vinden. Denk hierbij aan bloedarmoede, ontstekingen en problemen met de stolling. Maar ook parasieten zoals hartworm en Babesia kunnen opgespoord worden.

Immunologie – Deze bloedanalyse richt zich op het opsporen van allergieën en antistoffen. Wanneer er antistoffen in het bloed gevonden worden kan dit wijzen op een infectieziekte. Enkele voorbeelden hiervan zijn ziekte van Lyme en FIV (kattenaids).

Klinische chemie – Hierbij wordt er gekeken naar de samenstelling van stoffen die in het bloed aanwezig zijn. Bijvoorbeeld zouten, eiwitten en glucose. De aanwezigheid van bepaalde stoffen in het bloed kan een aanwijzing zijn voor een ziekte of aandoening.

Toxicologie – Wanneer er een vermoeden is van vergiftiging, kan dit soms aangetoond worden door een toxicologisch onderzoek. Er wordt dan gekeken welke stoffen er in het bloed te vinden zijn die daar niet horen. Ook kan door toxicologie de werking van sommige medicijnen gecontroleerd worden. Zo kan de dosis goed afgestemd worden op het dier.

De bloeduitslag

Zodra de uitslag van het bloedonderzoek bekend is zal de dierenarts deze met je bespreken. Wanneer er een behandeling nodig is wordt er een behandelplan gemaakt. Soms is verder onderzoek nodig zoals een urineonderzoek, echo of röntgenfoto.

Zoek je meer informatie over het bloedonderzoek bij honden en katten? Raadpleeg dan je dierenarts. Je vindt er hier een bij je in de buurt.